Kezdőlap

Iványi Sándor (Jásztelek, 1917. júl. 7.Eger, 1983. aug. 4.): könyvtáros. Bp.-en teológushallgató volt, majd lelkipásztor, 1953-tól az egri Főszékesegyházi Könyvtár vezetője. 1956-59 között könyvtáros végzettséget szerzett az Eötvös Loránd Tudományegy, (ELTE) könyvtártudományi tanszékén. Ujjászervezte az egri Főszékesegyház Könyvtár munkáját, a pusztulásnak kitett könyvanyagot megmentette. Kiépítette a muzeális állomány külön katalógusait, ezzel lehetővé tette a könyvtár tudományos célú használatát. Az Archívum c. egri levéltári kiadványban jelentette meg Heves megye történeti irodalma c. bibliográfiáját. Közreadta a könyvtár XV. századi hóráskönyvét (Horae Beatae Mariae Virginis, Az egri főegyházmegyei könyvtárban őrzött kódex hasonmása, Bp., 1976). Halála után jelent meg a könyvtár kéziratait feltáró katalógus: Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár kéziratkatalógusa. 1850 előtti kéziratok (összeállította, Bp., 1986). – Irod. Kókay György: I. S. (Könyvtáros, 1983. 11. sz.); Holl Béla: I. S. 1917-1983 (Magy. Könyvszle, 1984. 1-2. sz.).