Kezdőlap

Iványi-Grünwald Béla (Nagybánya, 1902. márc. 2.London, 1965. jan. 22.): történetíró, ~ Béla festő fia. A bp.-i egy.-en bölcsészdoktorátust szerzett 1927-ben. 1928–29-ben a Bécsi Magyar Történetkutató Intézetében újabb kori levéltári kutatásokat folytatott. 1929–1939 közt az MNM Levéltárában (Országos Levéltár) teljesített szolgálatot mint tudományos tisztviselő. 1935-től egy.-i magántanár. 1939 jún.-ában, a hitlerizmus előretörése miatt ösztöndíjjal Londonba utazott. 1941 ápr.-ában, ismételten meghosszabbított szabadsága lejárta előtt, a londoni m. követségen állásáról lemondott. 1941–44-ben a brit rádió (BBC) Hitler-ellenes m. nyelvű adását vezette. A felszabadulás után nem tért haza s továbbra is a BBC osztályvezetőjeként működött. Életének utolsó éveiben az emigráns Irodalmi Újság, a müncheni Új Látóhatár és a brüsszeli Szemle munkatársa volt. Idehaza főleg reformkori gazdaságtörténeti és egyetemes történeti témákkal foglalkozott. Széchenyi Hitelének új kiadásához írt fontos bevezetőjében (1930) úttörő módon hangsúlyozta a konjunktúra, az agrárválság, a birtokosság gazdasági problémáinak szerepét Széchenyi programjában. Londoni éveiben a m. szabadságharc visszhangjára és a Kossuth-emigrációra vonatkozó történeti kutatásokkal is foglalkozott. – F. m. Széchenyi magánhitelügyi koncepciójának szellemi és gazdasági előzményei és következményei a rendi Magyarországon 1790–1848 (Pécs, 1927); A legújabb kor története (a Hóman–Szekfű–Kerényi szerkesztésében megjelenő Egyetemes történet IV. köteteként, Bp., 1937); Route to Potsdam 1939–45 (Allan Bell-lel, London, 1945).