Kezdőlap

Izabella (Varsó, 1519Gyulafehérvár, 1559. szept. 15.): királyné, Jagelló Zsigmond lengyel kir. leánya, 1539-től Szapolyai János kir. felesége. 1540-ben János halála után fia, a csecsemő János Zsigmond gyámjaként Fráter Györggyel, Petrovics Péterrel és Török Bálinttal az ország kormányzója. Miután 1541-ben Szolimán szultán csellel bevette Budavárát, udvarával együtt Lippára, majd Gyulafehérvárra költözött. A török porta segítségével akarta biztosítani Erdély fölötti uralmát, a kettészakadt ország egyesítésén fáradozó Fráter György azonban 1551. aug.-ban lemondatta I. Ferdinánd javára. ~ Lengyelo.-ba távozott, de a Habsburg uralommal elégedetlen és a török bosszújától félő erdélyi főurak Fráter György halála után, 1556-ban visszahívták. Okt. 22-én bevonult Kolozsvárra s János Zsigmond nevében átvette az uralmat. A török pártfogás alatt élő Erdély Mo.-tól való különválása ekkor vált véglegessé. – Irod. Veress Endre: I. királyné (Magy. tört. életr. Bp., 1901).