Kezdőlap

Izdenczy József, báró (Zboró, 1733Bécs, 1811. szept. 4.): államtanácsos, politikai író. Kisnemesi család sarja. Isk.-it Egerben végezte, majd Barkóczy Ferenc püspök titkára. 1761-ben fogalmazó, majd titkár a m. kancellárián. 1771-ben tanácsosi rangban az erdélyi kancelláriára került. 1776-ban m. kancelláriai tanácsos, egyben 1782-től az udvari tanügyi bizottság tagja. 1784-ben Nyitra vm. kir. biztosa, majd 1785-től államtanácsos, az Államtanács első m. tagja. Politikai magatartása mindig dinasztiahű volt. Az abszolút monarchia védelmében írt röpirataiban élesen szembefordult a függetlenségre törekvő rendi-nemzeti mozgalmakkal és később a jakobinus törekvésekkel. Jutalmul 1792-ben birtokadományt, 1811-ben bárói rangot kapott. – F. m. Kurze Geschichte der Kriege zwischen dem Haus Oesterreich und der Ottomanischen Pforte, 1529–1739 (Wien, 1788); Unmassgebliche Gedanken über das dermalen im Königreiche Hungarn bestehende Contributions-System (Wien, 1802). – Irod. Strada Ferenc: I. J. az Államtanács első magyar tagja (A Bécsi Magy. Tört. Int. Évk. 1940–1943).