Kezdőlap

Izsák László, Bálint-Izsák (Marosvásárhely, 1911. máj. 25.Temesvár, 1986. okt. 1.): romániai magyar író, újságíró, publicista. ~ Sámuel bátyja. Középisk.-i tanulmányait szülővárosában, Nagyváradon és Temesvárt végezte (1930). Temesvári vállalatoknál tisztviselőként, ill. munkásként dolgozott. Első nyomtatásban megjelent írását 1925-ben a Temesvári Hírlap, cikkeit, tanulmányait, vitaírásait a legális és illegális munkássajtó közölte. A 30-as évek elejétől a Korunk munkatársa; Gaál Gábor folyóiratában publikált. A lap 1932-es 6. számában közölte Rosner László útja c. regényének egy részletét; a kéziratot a hatóság elkobozta. 1939-ben a 6 Órai Újságot bérelő és szerk. kommunista újságírócsoport vezetője; itt kül- és belpolitikai cikkei jelentek meg. 1945 után gyárig., intézményvezető. Rövid ideig a Temesvári Állami Magyar Színház alig.-ja. 1955 és 1959 között a Szabad Szó közművelődési rovatának szerk.-je. Tagja a temesvári Ady Endre, ill. Franyó Zoltán Irodalmi Kör vezetőségének. Szerk. a kör Lépcsők c. antológiájának két kötetét (1977, 1980). Főleg munkásmozgalmi tárgyú elbeszéléseit, novelláit, regényrészleteit, tanulmányait és cikkeit a Szabad Szó, Utunk, Bánsági Írás az újraindult Korunk és A Hét, valamint a Bánsági üzenet és a Bánáti Tükör c. antológiák közölték. – M. Az első brigád (novella, 1950); Sodró erők (r., 1963); Holdsütésben (három kisr., Temesvár, 1976); A nap jegyében (r., Temesvár, 1979).– Irod. Gálfalvi Zsolt: Igényesség vagy merészség? (Utunk, 1958. 38. 39. sz); Herédi Gusztáv: Holdsütésben (Korunk, 1977. 7. sz.).