Kezdőlap

Izsák Madarász Lajos (Kaposvár, 1914. szept. 16.Fót, 1976. szept. 13.): ref. lelkész, esperes. A gimnáziumot Kaposvárott végezte, 1933-ban érettségizett. Teológiát Bp.-en tanult 1933-37-ben, lelkész-tanítói tanfolyamot végzett Nagykőrösön 1937-1938 között. Segédlelkész volt Sárkeresztúron, Sárbogárdon 1938-39-ben, Tabajdon 1939-ben, Abán 1939-40-ben, Erzsébettelepen 1940-41-ben, Pestszenterzsébeten 1941-ben, Őrszentmiklóson 1941-42-ben, lelkipásztor Fóton 1942-1976 között. 1959-től az észak-pesti egyházmegye esperese volt. – M. A falu tündére (ifj. elb., Bp., 1944); Éneke jetek az Úrnak új éneket (összeáll. Gyökössy Endrével, Bp., 1947); „Legeltesd az én bárányaimat” (Ecsedy Aladárral és Gyökössy Endrével, Bp., 1948); Ref. konfirmációs káté (Ecsedy Aladárral, Bp., 1957). – Irod. Képes Kálvin Kalendárium 1978 (Bp., 1977-).