Kezdőlap

Jámbor András (19. sz.): az 1863-i Habsburg-ellenes összeesküvés egyik vezetője, pesti szabómester. Somogyi József volt honvéd őrnaggyal és másokkal együtt az 1863–64-i lengyel felkelés hatására mozgalmat szervezett a Habsburg önkényuralom ellen, amelyben honvédtisztek mellett főként városi kisemberek vettek részt. Szervezkedésüket Asbóth Lajos volt honvéd tábornok, a kormány besúgója jelentette fel. Az orvosok elmebetegnek nyilvánították, és így 1863. dec. 21-én ~t nem ítélték el, hanem elmegyógyintézetbe szállították. – Irod. Lukács Lajos: Magyar függetlenségi és alkotmányos mozgalmak, 1849–1867 (Bp., 1955).