Kezdőlap

János barát, Frater Joannes (15. sz. második fele16. sz. eleje): építész, valószínűleg ferences barát. Több kutatásunk szerint Mátyás király küldte le 1490-ben Visegrádról Kolozsvárra a ferences templom építésének vezetésére. A kolozsvári Farkas u.-i templom hajójának erősen beugró pillérsora, a szentély finom nyolcszögletes gyámjai, a Ny-i főkapu jellegzetes tagolása arra utal, hogy ~ mint művészegyéniség szoros kapcsolatban állt a budai és visegrádi építkezésekkel. Ugyanily feltevés szerint ~ építette a nyírbátori Báthori- (ma ref.) templomot is. Művészetét tükrözi a kolozsvári domonkos (később ferences) és a dési ref. templom hajóinak a 16. sz. elejére tehető kialakítása is. – Irod. Entz Géza: A Farkas-utcai templom (Kolozsvár, 1948); Feuerné Tóth Rózsa: Gótikus kőfaragóműhely Mátyás korában (Bpest Régiségei, XVIII. 1958).