Kezdőlap

Jánosi Gusztáv (Veszprém, 1841. szept. 14.Veszprém, 1911. aug. 15.): püspök, műfordító. 1858-ban belépett a veszprémi kat. papnevelő intézetbe. 1863-ban pappá szentelték, 1883-tól veszprémi kanonok, 1886-tól c. apát, 1900-ban választott püspök lett. 1899-től a Kisfaludy Társ. tagja. Írói pályáját eredeti versekkel kezdte, majd Arany János tanácsára műfordítói tevékenységre tért át. Többek között Longfellow és Tennyson műveiből fordított, továbbá átültette Milton Az elveszett paradicsom (1890) és Tasso A megszabadított Jeruzsálem (1893) c. eposzát. – Irod. Perényi József: J. G. (Veszprém, 1912); Voinovich Géza: Emlékbeszéd J. G. fölött (Bpesti Szle, 1913).