Kezdőlap

Janus Pannonius, Csezmicei János, horvát nevén Ivan Cesmicki (Csezmice, 1434. aug. 29.Medvevára, Horváto., 1472. márc. 27.): humanista költő, pécsi püspök. Apja korai halálától neveléséről nagybátyja, Vitéz János váradi püspök gondoskodott. 1447-ben Itáliába utazott, ahol megszakításokkal 11 évet töltött. Guarino da Verona isk.-jában, majd Paduában folytatta tanulmányait. 1458-ban doktori címet szerzett. Tökéletesen beszélt görögül és latinul. Hazatérve Mátyás humanista udvarának tagja, előbb váradi kanonok, majd 1459-től pécsi püspök. Mátyás megbízásából az 1465-ben II. Pál pápához török elleni segélyért küldött követség egyik vezető tagja. 1468-ban elkísérte Mátyást cseho.-i hadjáratára, majd részt vett a D-i országrész török elleni védelmében. Mátyás Ny-i hadjáratai idején szembefordult politikájával. 1471-ben részt vett az ellene irányuló összeesküvésben. Vitéz János elfogatása után a horváto.-i Medvevárába menekült. Tüdőbajban halt meg, Pécsett temették el. Itáliai tanulóévei alatt epigrammákat és panegyricusokat írt. Költészete latin nyelvű a korabeli humanista szokás szerint. Így is nagy hatása volt a későbbi m. irodalom fejlődésére. Később szerzett elégiáiban a m. táj dicséretét, a haza szeretetét, az emberi érzéseket klasszikus formákban énekelte meg. A magyar világi líra első korszakos jelentőségű képviselője. – M. Jani Pannonii Poemata (I–II. Sajtó alá rendezte Teleki Sámuel, Utrecht, 1784); J. P. válogatott versei (műfordítás, szerk. Gerézdy Rabán és Kálnoky László, Bp., 1953); J. P. költeményei (műfordítások, Bp., 1963). – Irod. Huszti József: J. P. (Pécs, 1931); Kardos Tibor: J. P. bukása (Bp., 1935); Gerézdi Rabán: J. P. (Irod. tört. 1950); Gerézdi Rabán: Egy költői hírnév története (Irod. tört. Közl. 1960). – Szi. Geréb László: Mátyás király lantosa (r., Bp., 1940).