Kezdőlap

Jány Gusztáv (Rajka, 1883. okt. 21.1947. nov. 26.): vezérezredes. 1905-ben a lugosi 8. ezred hadnagya. A bécsújhelyi katonai ak. elvégzése után vezérkari százados. 1929-től a székesfehérvári 2. vegyesdandár-parancsnokság vezérkari főnöke, 1932–1936-ban a Ludovika Ak. parancsnoka, 1937–1938-ban a szombathelyi hadtest parancsnoka és vezénylő tábornoka. 1940-ben a bp.-i 1. honvéd hadtest parancsnoka és vezénylő tábornoka, majd a 2. hadtest parancsnoka lett, amely a II. világháborúban, 1942–1943-ban az SZU-ban a Donnál került bevetésre, ahol a Sztálingrádot ostromló német csapatok É-i szárnyát kellett biztosítania. Noha ~ kíméletlen terrorral akarta az ellenállást megszervezni, az előretörő Vörös Hadsereg elsöpörte a rosszul felszerelt, nélkülöző magyar csapatokat. A voronyezsi ütközet, majd a menekülés során a II. hadsereg 40 000 katonája elesett, 70 000 pedig fogságba került. 1943 őszén saját kérelmére nyugdíjazták. 1946 okt.-ében Ny-ról önként hazatért, és a Népbíróság 1947-ben mint háborús bűnöst halálra ítélte; kivégezték. – Irod. A 2. magyar hadsereg megsemmisülése a Donnál (összeállította és bevezette Horváth Miklós, Bp., 1959).