Kezdőlap

Járosy Dezső (Csatád, 1882. dec. 7.Eger, 1932. szept. 12.): zeneíró, egyházi karnagy. A katolikus teológia elvégzése után 1904–06-ban a Zeneak.-n tanult. 1906-tól a temesvári székesegyház karnagya. 1910-től a Zeneak.-n az egyházi zene tanára. 1908–18-ban az Egyházi Zeneközlöny szerk.-je, 1917-ben megalapította a Zenei Szemle, 1922-ben az Egyházi Zeneművészet c. folyóiratokat, melyeknek főszerk.-je volt. Tanulmányokat írt Beethovenről, Lisztről stb. – F. m. A hagyományos gregorián korális esztétikai méltatása (Temesvár, 1906); A zeneesztétikai szép a zenetörténelemben (Bp., 1909); Az eukarisztia zenéje (Temesvár, 1910); Az egyházi zene liturgikájának tankönyve (Temesvár, 1914).