Kezdőlap

Jászberényi P. Pál (?? , 1678 körül): teológiai és nyelvtani író. A gyulafehérvári ref. kollégiumban tanult. 1653-tól II. Rákóczi György erdélyi fejedelem fiának, I. Rákóczi Ferencnek nevelője. 1653-ban külföldre ment és hollandiai egy.-en, majd Oxfordban folytatta tanulmányait. 1659-ben Londonban telepedett le és nyilvános isk.-t nyitott. 1665 táján Mo.-ra jött és 1678 körül a nagyenyedi kollégium tanárának hívták meg, de mielőtt útra kelhetett volna, meghalt. Két latin nyelvtant (az egyiket latin, a másikat angol nyelven) és két teológiai munkát írt.