Kezdőlap

Jenei Ferenc (Győr, 1905. szept. 18.Bp., 1971. dec. 27.): irodalomtörténész, levéltáros, könyvtáros, muzeológus. Francia–m. szakos bölcsészhallgató volt Bp.-en (1925–29). Hazatérve Győrbe a városi tanács közös kezelésében levő levéltár és közkönyvtárban működött. 1937-től alkönyvtárnok; rendezte a városházán összegyűlt muzeális értékű iratokat. 1941–1944 között a Győri Szemle várospolitikai és várostörténeti lap szerk.-je, a városi kulturális csoport vezetője (1943–44). 1946–1954 között a püspöki és káptalani levéltárat rendezte. Tanulmányai jelentek meg az Arrabona c. múz.-i évkönyvben. Tatán múz.-vezető volt (1954–56), az egykori Dornyay-gyűjteményből megszervezte a Kuny Domokos Múz.-ot. 1956-tól Bp.-en az MTA Irod. tört. Intézetében, 1963-tól a Petőfi Irod. Múz.-ban tudományos munkatárs. Megrendezte a Zrínyi (1964) és a Heltai (1965) emlékkiállítást. – F. m. A világi irodalmi műfajok kéziratos énekeskönyveinkben (Bp., 1929); A középkori magyar irodalmi műveltség nyomai Győrött (Győr, 1937); A győri Szent Ignác templom (Győr, 1939); Győr a magyar humanizmus korában (Győr, 1940); A legnagyobb magyar és Győr (Győr, 1942); A tatai vár (Bp., 1956); Tata (útikalauz, Győr, 1957); Magyar költők. XVII. század (Bp., 1956); Régi győri házak (Bp., 1959); Győr. Magyar műemlékek (Koppány Tiborral, Bp., 1964); Zrínyi Miklós (összeállítás, Bp., 1964); Bártfay László naplójából (I-II., válogatta és jegyzetekkel ellátta, Bp., 1969). – Irod. S. Sárdi Margit: J. F. (Irod. tört., 1972. 2. sz.); Tarnóc Márton: J. F. (Irod. tört. Közl., 1972. 6. sz.).