Kezdőlap

Jurisich Miklós, Jurisić’ (Zengg, 1490? , 1543 vége): horvát főnemes. I. Ferdinánd híve és m. királyságának egyik buzgó támogatója, főleg a horvát–szlavón részeken. 1527-ben a horvát rendek cettini kir.-i választó gyűlésén Ferdinánd biztosa. 1528-ban Fiume, majd még ugyanebben az évben Kőszeg várának kapitánya. 1529-ben, majd 1530-ban Ferdinánd a Portára küldte Josef Lamberggel, hogy fegyverszünetet és békét eszközöljön, de amikor a szultán meghallotta, hogy Ferdinánd hadai Budát ostromolják, fogságra vetette és csak az év végén szabadult. 1532-ben mint Kőszeg várának kapitánya, a Bécs ellen vonuló török sereg ostromát aug. 5-től 28-ig állta. Végül Szolimán szultán színleges átadással megelégedve, seregével a vár alól elvonult. ~ és a kőszegi horvát és m. őrség hősies helytállása elhárította a Bécset fenyegető veszedelmet. Érdemeiért 1533-ban kir.-i tanácsos lett, 1537-ben Kőszeg városát adományba kapta, s a vend vidék, majd 1538-tól 1540-ig Krajna főkapitánya volt. 1540-ben ismét a Portán járt követségben.