Kezdőlap

Jurkovich Emil (Létánfalva, 1857. dec. 2.Bp., 1936. aug. 4.): gimnáziumi tanár, helytörténész. 1876-tól a bécsi Pazmanaeum papnövendéke volt, teológiai tanulmányait azonban félbehagyta és 1879-től a bp.-i tudományegy.-en klasszika-filológiát tanult. 1881-ben nyert tanári oklevelet; 1882 elejétől 1903-ig a besztercebányai kir. kat. főgimn. tanára, 1903-tól a nagybányai áll. főgimn. ig.-ja volt. 1905 végén a besztercebányai gimn. ig.-ja, 1906-ban uo. tankerületi főig. lett. 1919-ben nyugalomba vonult; ezután Bp.-en élt. 1888-ban két tanártársával megalapította a Besztercebánya és Vidéke c. hetilapot; a lapnak hosszabb ideig munkatársa volt. Jelentős szerepet játszott az 1909-ben megnyitott besztercebányai városi múzeum létrehozásában. Magyarra fordította Liudprand cremonai püspök Antapodosis c. munkáját (Középkori krónikások, VI–VII. Bp., 1908). – F. m. A besztercebányai kir. kath. főgymnasium története (Besztercebánya, 1895); Besztercebánya az 1848–49. évi szabadságharc idején (Besztercebánya, 1898); Besztercebánya múltjából (tárcagyűjtemény, Besztercebánya, 1901, 1906); II. Rákóczi Ferenc szabadságharca és Besztercebánya (Besztercebánya, 1903); Történeti tárcák (Besztercebánya, 1910); Besztercebánya sz. kir. város monographiája (kézirat, 1922. Egyik-másik példánya az OSZK Kézirattárában: Fol. Hung. 1930); Zólyomlipcse várának és uralmának története (Pécs, 1929). – Irod. Szlávié Mátyás: J. E. emlékezete (Bp., 1938).