Kezdőlap

K. Kovács Péter (Polgár, 1912. júl. 4.Bp., 1981. szept. 19.): etnográfus, múzeumi osztályvezető. Egy.-i tanulmányait Bp.-en, a közgazdaságtudományi egy.-en, a tudományegy. Bölcsészettudományi Karán és a műszaki egy.-en végezte (1933-37). I1948-ban közgazdaságtudományi doktorátust szerzett az Életformák változása a táj életében (Észak-Tiszántúl gazdasági élete) c. disszertációjával. 1937-1939 között Teleki Pál, majd Györffy István tanársegéde. Egyik szervezője volt a Táj-és Népkutató kiállításnak. Jelentékeny szerepe volt a Györffy-kollégium létrejöttében. 1938-1944 között tevékenyen részt vett a falukutató munkában, népfőisk.-k szervezésében, az intézményes táj- és népkutató munkában, kutatótáborok szervezésében. 1941-ben Teleki Pál különleges kulturális megbízással az USA-ba küldte, ahonnan 1942-ben tért haza. 1949-ben került a Néprajzi Múz.-ba, ahol az Ethnológiai Adattár vezetőjeként dolgozott nyugdíjazásáig, 1973-ig. Szervezőmunkája eredményeként a Kézirat Gyűjtemény jelentősen megnövekedett, rendszerezetté vált és a néprajzi munka nélkülözhetetlen bázisa lett. Tudományos munkássága kezdetén az emberföldrajzot és az életforma-változást kutatta. A néprajzon belül a népi életforma és műveltség, az állattartás, a gazdálkodás témakörében írott cikkeit szakfolyóiratokban publikálta. Kézirata kiadatlanul maradt. – Irod. Balassa Iván: K. K. P. 1912-1981 (Ethnogr., 1982. 4. sz.).