Kezdőlap

Kabai Márton (1650 körülBécs, 1715 után): ref. prédikátor. A sárospataki kollégium elvégzése után előbb Várad környékén, majd 1684-től Sárkeresztúron prédikátor. 1697-ben tábori prédikátorként részt vett a hegyaljai fölkelésben (talán ő írta a fölkelt parasztok kiáltványát), majd Sárospatakon a császári csapatok fogságába került. Bécsbe vitték és haláláig ott raboskodott. – Irod. Esze Tamás: K. M. (Egyháztörténet, 1943.)