Kezdőlap

Kacskovics Lajos (Mohora, 1806. máj. 29.Sőj, 1891. dec. 9.): ügyvéd, bíró, publicista, politikus, az MTA l. tagja (1837). Pesten jogi tanulmányokat végzett (1829) és kapcsolatba jutott a Aurora-kör tagjaival. A kir. ügyigazgatóságra került, majd 1831-ben Selmecbánya és Körmöcbánya bányáit tanulmányozta. Az 1932–36-i pozsonyi ogy.-en másfél évig mint a távollevők követe vett részt. Itt kapcsolatba került Bezerédj Istvánnal, Kossuthtal, Széchenyivel. Pestre visszatérve a kisdedóvók szervezését propagáló egyesület, majd az Orsz. Magyar Gazdasági Egyesület (OMGE) titkára lett. 1843-tól Pest város főjegyzője. A városi közéletben a m. nyelv használatáért harcolt. 1848-ban képviselő. Követte a kormányt Szegedre, Aradra. A szabadságharc bukása után bujdosott. 1860-ban újra Pest város főjegyzője, 1861-ben ogy.-i képviselő. A provizórium idején visszavonult a közélettől. A kisdedóvó egylet és a m. iparbank ügyésze, az orsz. kertészeti társulat titkára, 1865-től a Nógrád vm.-i törvényszék bírája. 1874-től birtokán gazdálkodott. Széles körű irodalmi munkásságot fejtett ki (Gyertyánfy, Komlóssy és Kuthy álneveken is). – Szerk. a Gazdasági Tudósításokat (1837–42), a Mezei Naptárt (1840–44), a Magyar Gazdát (1841–43) és a Kertészeti Füzeteket (1862). – F. m. Az alsó-magyarországi érczmívelésről (Tudom. Gyűjt. 1831–1832); Pótlékok az 1703–1707-i magyar történetekhez (Zweig János Kristóf német kézirati naplójából kivonva és magyarra fordítva, Tudománytár, 1835); A kisded-óvásról (Buda, 1843). – Irod. Nagy Iván: Emlékbeszéd K. L. felett (MTA Emlékbeszédek, VIII. Bp., 1892).