Kezdőlap

Kaczér Illés (Szatmár, 1887. okt. 12.Tel-Aviv, 1980. márc. 20.): író, újságíró. Tanulmányait szülővárosában és Nagyváradon végezte. Újságírói tevékenységét Szatmáron kezdte, ahol Új Szatmár c. lapot is alapított. Első irod. munkáit a bp.-i Az Újság, Pester Lloyd, Múlt és Jövő, Nyugat közölte; 1916-ban jelent meg első regénye Khafrit, az egyiptomi asszony (Bp., 1916) címmel. Csatlakozott az 1918-as forradalomhoz, röpiratban népszerűsítette jelszavait (Az új Magyarország evangéliuma; Bp., 1919). A Tanácsköztársaság bukása után Bécsbe emigrált, majd a kolozsvári Új Kelet c. napilap szerkesztőségében dolgozott 1923-ig. Itt mutatták be a Magyar Színházban Megjött a Messiás, Tűz és Gólem ember akar lenni c. drámáit. Szatirikus, szimbolikus novelláival, regényeivel vett részt a romániai m. irodalom kibontakozásában. 1924-től Csehszlovákiában élt, ahol Dr. Hulla c. novelláskötetével (Kassa, 1926) és fő művével, az Ikongo nem hal meg c. regényével (Pozsony, 1936) ért el sikert. A néger hős tragédiájának ábrázolásában éppen úgy, mint kötetekbe gyűlt szociális meséiben az író antifasiszta humánuma jutott kifejezésre. A pozsonyi Magyar Újság szerk.-je, 1938-ban Londonba emigrált, onnan Izraelbe települt, ahol trilógiát írt Ne félj, szolgám, Jákob (Tel-Aviv, 1952) címmel a m. zsidóságsok százados történetéről. – M. Megjött a Messiás (dráma 3 felvonásban, Kolozsvár, 1921); Gólem ember akar lenni (drámai szimbólum 1 felvonásban, Kolozsvár, 1922); A Vakember tükre (novellák, Kolozsvár, 1923); Sárkányölő további kalandjai (szatirikus r., Nagyvárad, 1923); Jancsi. Egy kisfiú tüsszentései, szuszogásai és röhögései, valamint a hihetetlennel határos egyéb csínytevései... (karcolatok, Brassó, 1922); Mácor Jeriho (r., Tel-Aviv, 1972). – Irod. Sándor László: Ikongo nem hal meg (Korunk, 1936. 11. sz.); Csanda Sándor: Első nemzedék. A csehszlovákiai magyar irodalom keletkezése és fejlődése (Pozsony, 1968); Scheiber Sándor: K. I. és a zsidófolklór (Sch. S.: Folklór és tárgytörténet, Bp., 1982).