Kezdőlap

Kádár Béla (Bp., 1877. jún. 14.Bp., 1956. jan. 22.): festő. Kezdetben Rippl-Rónai József hatása alatt dolgozott, majd 1918-tól a formakereső izmusok követőjévé vált. 1921-től Bécsben, Bp.-en és Berlinben a Sturm-ban rendezett expresszionista-szimbolista műveiből kiállítást. A hitleristák által elrettentő példaként rendezett Entartete Kunst c. kiállítás katalógusán az ő műve szerepelt. Művei New Yorkban szerepeltek kiállításon. Antifasiszta, drámai realista tollrajzai a háború után könyvalakban is megjelentek. Nagy anyaggal szerepel Bedő Rudolf magángyűjteményében. – Irod. Hevesy Iván: K. B. (Bp., 1922.)