Kezdőlap

Kádár Karr Erzsébet (Bp., 1898. máj. 14.Bp., 1960. szept. 20.): író. Középiskolás korában részt vett a Marx-kör megalapításában. A Tanácsköztársaság idején ifjúmunkásszervező a közoktatásügyi népbiztosságnál. 1922-ben Berlinbe emigrált, még ugyanebben az évben belépett a kommunista pártba. Munkatársa volt a Rote Fahne, a Welt am Abend c. lapoknak. Részt vett a Prometheus Filmgesellschaft, majd 1930-ig az UFA munkájában. 1932-ben az Illustrierte Neue Welt szerk.-je lett, közben a Marxistische Arbeiterschuléban tartott előadásokat. 1933-ban vizsgálati fogságba került, utána Párizsba emigrált, ahol párizsi, német és francia lapokba, a moszkvai Új Hang és a Wort c. lapokba írt. A németek párizsi bevonulása elől Angliába menekült. 1948-ban tért haza Mo.-ra. Az I. világháború éveinek m. forradalmi mozgalmait ábrázoló regénye (Alles ist umgekehrt) Párizsban 1937-ben elnyerte az emigráns Német Írószövetség Heine-pályadíját. – F. m. Gyönyörű ősz (Bp., 1958, magyar változata az Alles ist umgekehrt c. regénynek). – Irod. Nekrológ (Élet és Irod. 1960. 40. sz.).