Kezdőlap

Kádár Miklós (Bp., 1904. nov. 15.Bp., 1971. szept. 27.): jogász, egyetemi tanár, az állam és- jogtudományok kandidátusa (1952). A bp.-i egy.-en szerzett oklevelet. A II. világháború idején az antifasiszta ellenállásban tevékenykedett. 1945 után kiemelkedő szerepet játszott a népi igazságszolgáltatás kiépítésében. Az Orsz. Ügyvédi Tanács elnöke, a Bp.-i Ügyvédi Kamara főtitkára (1946–49). 1949-től a bp.-i egy. jogi karán a büntetőjogi tanszék tanszékvezető tanára, a Jogtudományi Közlöny felelős szerk.-je (1946–71). A büntetőjogtudomány nemzetközi tekintélyű tudósa, a fiatal jogásznemzedék nevelője volt. A szocialista országok büntetőjogászai között ő volt az első, aki tagja lett a Nemzetközi Büntetőjogi Társaságnak (Association International du Droit Pénal, AIDP), s alelnöke volt haláláig. – F. m. Magyar büntetőjog. Általános rész (egy.-i tankönyv, Bp., 1952); A büntetőjog általános tanai (Kálmán Györggyel, Bp., 1966). – Irod. Pintér Jenő: Dr. K. M. (Jogtud. Közl., 1971. 11. sz.).