Kezdőlap

Kádas György (Mezőhegyes, 1886. aug. 2.Bp., 1969. ápr. 9.): gyógypedagógus. Kolozsvárott tanítói (1905), Bp.-en gyógypedagógusi képesítést szerzett (1908). Gyógypedagógiai tanár volt Szegeden a Vakok Intézetében (1911), munkája mellett különböző gyermekvédelmi feladatokat is vállalt. 1919-ben az MSZDP Csongrádi vm.-i szervezetében pedagógusokból álló Gyermekbarát Testőrséget szervezett, amely 5000 gyermek felett vállalt védnökséget. Közreműködött a Békés vm.-i Pártfogó Egyesület Gyógypedagógiai Intézetének megszervezésében (1925); ennek az intézetnek három évig ig.-ja volt. Kisújszálláson hasonló gyógypedagógiai nevelőintézet vezetésével bízták meg (1928). Itt alakította ki az értelmi fogyatékos gyermekek és fiatalok differenciált gyógypedagógiai ellátásának tervét. Foglalkozási rehabilitációs elgondolásait a gyakorlat igazolta. 1945-ben nyugalomba vonult. Neve mint műdalszerző is ismert. – F. m. A vakok és a méhészkedés (Magy. Gyógyped., 1912. 7–8. sz.); Tervezet az értelmi fogyatékosok oktatásügyének rendezésére (Magy. Gyógyped. Tanárok Közl., 1939. 4. sz.); Megelőzés gondoskodás (Magy. Gyógyped. Tanárok Közl., 1939. 5. sz.); Miként boldogultak a kisújszállási intézet neveltjei (Magy. Gyógyped. Tanárok Közl., 1940. 5. sz.). – Irod. Gordosné Szabó Anna: Jubiláló intézményeink, különös tekintettel az 50 éves gyulai gyógypedagógiai intézetre (Bárczi Gusztáv Gyógyped. Tanárképző Főisk. Évk., IX.).