Kezdőlap

Kádas Kálmán (Kisoroszi, 1908. júl. 30.Bp., 1985. márc. 7.): gépészmérnök, gazdasági mérnök, egyetemi tanár, a műszaki tudomány doktora (1974). 1931-ben gépészmérnöki, 1932-ben közgazdasági mérnöki oklevelet szerzett a bp.-i műegy.-en. 1933-tól 1936-ig a Kereskedelemügyi, ill. a Kereskedelem- és Közlekedésügyi Min.-ban a kartellbizottság mérnök-revizora. Egyidejűleg a Műegy. nemzetgazdasági és pénzügytan tanszékén Heller Farkas mellett tanársegéd, 1936-tól adjunktus, 1943-tól egy.-i magántanár. 1938-1949 között egyben a Központi Statisztikai Hivatal ipargazdasági szakértője. 1949-től a Közlekedés- és Postaügyi Min. munkatársa, osztályvezető, főosztályvezető-h., 1955-tól egyben az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egy. közlekedésgazdaságtani tanszékének tanszékvezető egy.-i tanára, 1957-től 1964-ig a közlekedésmérnöki kar dékánja. 1967-től 1970-ig az újra egyesített Bp.-i Műszaki Egy. továbbképzési rektorh.-e. 1971-74-ben az egy. ágazati gazdaságtani tanszékcsoportjának vezetője. 1974-1976 között a Közlekedéstechnikai és Szervezési Intézet tudományos ig. h.-e. A Magy. Közgazdasági Társ. főtitkára (1945-51), alelnöke (1959-76), a Magy. Statisztikai Társ. titkára (1948-51). Szerteágazó közgazdaságtani munkássága kiterjedt az ipargazdaságtanra, a közlekedésgazdaságtanra, a közlekedésstatisztikára, az ökonometriára, a prognosztikára. – F. m. Áralakulás irányítása és a piaci egyensúly (Bp., 1941); Az emberi munka termelékenységének statisztikai vizsgálata a magyar gyáriparban -a Cobb-Douglas féle statisztikai törvény kiegészítése (Magy. Statisztikai Szle, 1944. 7- 8. sz.); Közlekedésgazdaságtan (Bp., 1972); A közlekedésstatisztika módszerei (Bp., 1974); A gazdasági kibernetika kategóriáinak alkalmazása a szocialista vállalat irányításában (Bp., 1975).