Kezdőlap

Kadocsa Gyula (Magyarkimle, 1880. febr. 20.Bp., 1962. febr. 11.): rovartani kutató (entomológus), a mezőgazdasági tudományok doktora (1962), Kossuth-díjas (1955). 1902-ben a magyaróvári mezőgazdasági ak.-án szerezte diplomáját. Ezt követően a természetrajzi tanszéken tanársegéd, 1909-től a bp.-i Rovartani Állomáson működött. 1932-ben a Rovartani Állomás beolvadt a Növényvédelmi Kutatóintézetbe, s ~ annak állattani osztályán folytatta működését. 1941-től 1945-ig, nyugdíjazásáig a Növényvédelmi Kutatóintézet ig.-ja. Kutatómunkáját haláláig folytatta az intézet keretében. Főként a mezőgazdaságra káros rovarokkal foglalkozott, s ezen a területen kiterjedt ismeretterjesztő irodalmi tevékenységet is végzett. 1923-tól 1949-ig a Kertészeti Tanintézetben, ill. Ak.-n, a Műegy. mezőgazdasági karán oktatói munkát is folytatott. 1954-ben elnyerte a Frivaldszky-emlékplakett arany fokozatát. A Magyar Rovartani Társ. alapító tagja, titkára, majd elnöke. – F. m. Konyhakerti növényeink állati ellenségei (Bp., 1924); Mezőgazdasági növényeink fontosabb állati ellenségei (Bp., 1925); Gazdasági állattan. A hasznos és kártevő állatok ismertetése (Bp., 1929). – Irod. Szelényi Gusztáv: Megemlékezés K. Gy.-ról (Rovartani Közl., 1964. 1. sz.).