Kezdőlap

Kakassy Endre (Marosludas, 1904Kolozsvár, 1963. okt. 20.): romániai magyar irodalomtörténész, kritikus, műfordító. Tanulmányait a kolozsvári és a bukaresti egy. jogi karán végezte. 1926-ban a bukaresti Keleti Újság c. hetilap szerk.-je lett. Az 1950-es évektől Kolozsvárott az Irodalmi Könyvkiadó szerk.-je. Cikkeiben, tanulmányaiban Románia szellemi életével foglalkozott. Sokat fordított a román irodalomból. Megírta az első teljesnek mondható M. Eminescu életrajzot, amelyben Eminescu valamennyi m. kapcsolatát feltárta. Művéért elnyerte a romániai írószövetség irodalomkritikusi és irodalomtörténeti díját (1962). – M. A fiatal Eminescu (Bukarest, 1959); Viharos kézfogó. Falusi játék (színmű, h. n., 1959); Erninescu élete és költészete (Bukarest, 1962); Mihail Sadoveanu. Egy nagy élet és egy naqy életmű története (Bukarest, 1964). – Irod. Csatári Dániel: Eminescu magyar életrajza (Nagyvilág, 1966. 1. sz.); Jancsó Elemér: K. E. (Kortársaim, Bukarest, 1976).