Kezdőlap

Kákonyi Péter (16. sz.): protestáns énekszerző. Legkésőbb 1544-től hercegszőllősi prédikátor. Két bibliai és egy óperzsa tárgyú históriás éneke maradt ránk. Százada legjobb elbeszélői közé tartozott. – M. Az Asverus királyról és az istenfélő Hesther királyné asszonyról való história, Az nagy erős Sámsonról a szép história (1544); Historia Astiages regis et Cyri (1549). Históriás énekeinek kiadása: Régi Magy. Költők Tára (II. Bp., 1880). – Irod. Horváth János: A reformáció jegyében (Bp., 1953).