Kezdőlap

Kakujay Gyula (Fenlak, 1847. jan. 22.Bp., 1882. júl. 1.): újságíró, szerkesztő. Jogot végzett; Pesten, Bécsben és Párizsban tanult. 1871-ben hazatérve újságíró lett. Előbb az Ellenőr munkatársa, majd pedig (1872) a Temesvári Lapok szerk.-je. 1874-ben a Középpárt c. fővárosi lapot szerk. 1876. szept.-től 1877. jún.-ig Borostyáni Nándorral együtt, jún.-tól 1878. febr. 10-ig egymaga szerk. a Budapesti Napilapot. Ez utóbbi időszakban Mikszáthot szerződtette lapja szépirodalmi és színházi rovatvezetőjének. 1878. febr. 10-én a lap megszűnt, illetőleg a Közvélemény c. lappal egyesült, és ~ ennek lett közgazdasági rovatvezetője. Utóbb a Kisbirtokosok Orsz. Földhitelintézetének titkára. A kisbirtoki földhitel szervezéséről már 1876-ban önálló munkában fejtette ki nézeteit. 1881-től haláláig a Pesti Hírlap közgazdasági rovatvezetője.