Kezdőlap

Kallós Ede (Bp., 1882. júl. 22.Bp., 1950. ápr. 11.): tanár, klasszika-filológus. Bp.-en és Berlinben végezte egy.-i tanulmányait. Tanári oklevelének megszerzése után 1911-től bp.-i gimn. tanár. Tagja volt az MTA klasszika-filológiai osztályának (1910–1921). Nagyszámú érdekes tanulmánya jelent meg a klasszika-filológia és az ókori vallástörténet köréből. – M. Homeros és Archilochos (Bp., 1904); Sappho (Bp., 1922); Görög mitológia (Bp., 1923); Görög élet és műveltség (Bp., 1924); Regélnek a múzsák (Bp., 1925);  Görög-római vallástörténet és mitológia (Bp., 1927). – Irod. K. E. (Magy. Nyelvőr, 1950. 2–3. sz.); Moravcsik Gyula: K. E. (Antik Tanulm. I. 1954. 1–3. füz.)