Kezdőlap

Kálmán (1208Segesd, 1241): herceg, II. András és Gertrúd másodszülött fia. Felesége Lesko krakkói hg. leánya, Salome (1213). 1213-ban apja Halicsba küldte, ahol 1214-ben királlyá koronázták, de a helyette kormányzó Aba nembeli Demeter (azelőtt nevelője) nem tudta a tartományt megtartani. 1218-ban II. András hadsereggel vitte vissza ~t Halicsba, de ezúttal sem tudta magát tartani, feleségével együtt II. Misztiszláv fogságába esett s csak úgy szabadulhatott, hogy halicsi igényeiről lemondott (1224). 1226-tól 1241-ig Horváto.-ot és Dalmáciát kormányozta „rex Ruthenorum” címmel. Hűen támogatta IV. Bélát osztrák hadjárataiban. A mohi csata (1241) legtevékenyebb harcosa és vezére, a csatából kivágta magát és Pesten át a Somogy vm.-i Segesdre menekült, ahol a csatában szerzett sebeibe belehalt. A szlavóniai Csázma melletti Ivanicson, a Ferenc-rendi zárda templomában temették el. – Irod. Pauler Gyula: A magyar nemzet története az árpádházi királyok korában (II. Bp., 1899).