Kezdőlap

Kálmán (13161375): püspök. I. Károly kir. természetes fia, apja haláláig hg.-i címet és az Anjou-címert is használta. Ivánka váradi püspök nevelte, első egyházi kinevezését 16 éves korában kapta. 1332-től 1339-ig váradi kanonok, 1335–39 között esztergomi prépost, 1339 előtt fehérvári kanonok, 1337-től 1375-ig győri püspök. Részt vett a nápolyi hadjáratban, 1353–58 között az esztergomi érsek felügyelete alatt házi őrizetben volt, egyes források szerint kicsapongó életmódja, mások szerint a kir. elleni összeesküvése miatt. – Irod. Pór Antal: K. győri püspök (Századok, 1889).