Kezdőlap

Kálmáncsehi Sánta Márton (Kálmáncsa, 1500 körülDebrecen, 1557. dec.): ref. püspök, a magyar reformáció egyik vezéralakja. 1523-tól a krakkói egy.-en tanult. Itthon – előbb mint kat. pap – gyulafehérvári kanonok, majd az 1530-as évek végén a reformáció pártjára állt. 1556-tól a Debrecen-Nagyvárad vidéki egyházkerület püspöke. Mint a reformáció harcosan antifeudális szellemű helvét, szakramentárius áramlatának híve számos alkalommal folytatott hitvitákat a lutheri irányzat képviselőivel. Irodalmi művei csak utalásokból ismeretesek, szerkesztett pl. egy Gradualt. – Irod. Papp Gusztáv: K. S. M. (Bp., 1935); Horváth János: A reformáció jegyében (Bp., 1953).