Kezdőlap

Kálnoky István (17. sz.): székely lovastiszt. 1632-ben Miklósvár szék alkirálybírája, majd asszesszora és főhadnagya. Részt vett I. Rákóczi György felvidéki és morvao.-i hadjáratában. Útjáról 1645. máj. 8. és szept. 8. között naplót vezetett. – M. Kálnoky István naplója (Erdélyi tört. adatok. IV. Kolozsvár, 1862. Benkő József 1745-ben írt bevezetőjével).