Kezdőlap

Kalocsa Róza (Kovácsháza, 1838. febr. 5.? , 1909): író, pedagógus. Miután megszerezte a tanítói oklevelet, 1864–1875 között a pesti ev. felső leányisk. ig.-ja. Ő vezette be az isk.-ba a magyar nyelv rendszeres tanítását. 1875 után Szatmáron, Újpesten, Somorján, Cegléden, végül Debrecenben volt a ref. felső leányisk. ig.-ja. Tankönyveken kívül írt ifjúsági elbeszéléseket, regényeket és számos külföldi ifjúsági könyvet fordított magyarra. Szerk. a Méhecske (1868–69) és a Leányvilág c. képes hetilapot (1884–1887). – F. m. Ezeregyéjszaka (Bp., é. n.); Tündérkert (Bp., é. n.); Az illem könyve (Bp., 1881); Mondafüzér (Bp., 1886); Válogatott elbeszélések és színdarabok (Pozsony, 1887); A bibliás asszony (Bp., 1895).