Kezdőlap

Kálti Márk (14. sz.): krónikás. Veszprém vm.-ben birtokos kisnemesi család sarja. 1336–37-ben udvari pap, királynéi káplán, 1342-től 1352-ig a Buda külvárosi Szt. Péter-templom plébánosa, 1352-ben a kir. kápolna őre, fehérvári és veszprémi kanonok, 1353–54-ben kői prépost, 1358-ban fehérvári őrkanonok. Jakubovich Emil kutatásai alapján őt tekintették az 1358-ban készült krónika szerzőjének, amely a Bécsi Képes Krónikának nevezett, gazdagon illusztrált kódexben maradt ránk. Újabban ~ szerzőségét kétségbe vonták. – M. Marci Chronica de gestis Hungarorum ab origine gentis ad annum 1330. Kiadásai: Toldy Ferenc: Marci Chronica (Pest, 1867, fordítással); Szentpétery Imre: Scriptores rerum Hung. tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum (latin bevezetéssel, I–II. Bp., 1937–38); Kardos Tibor: K. M. Képes Krónikája (Bp., 1938); Geréb László fordítása, Kardos Tibor bevezető tanulmányával (Bp., 1959); Képes Krónika (Derzsényi Dezső A Képes Krónika és kora c. tanulmányával Bp., 1964). – Irod. Jakubovich Emil: Adalékok okleveleink és krónikáink íróihoz (Magy. Nyelv, 1925); Karsai Géza: Névtelenség, névrejtés és szerzőnév a középkori krónikákban (Századok, 1963).