Kezdőlap

Kamuthi Farkas (?1626. jún.): erdélyi birtokos nemes, diplomata. 1599-ben Báthori András fejedelem követe Prágában, ahol I. Rudolf rövid időre internálta. Mihály vajda, majd Székely Mózes híve, 1603-ban ő is török földre húzódott. 1604-ben Bocskai erdélyi seregében harcolt. 1606-ban a havasalföldi vajdával való titkos összejátszás gyanúja miatt Szamosújvárt több hónapig fogoly volt. Báthori Gábor tanácsosa, 1608-tól 1610-ig lugosi és karánsebesi bán, 1610-ben Torda vm. főispánja. 1611–12-ben több alkalommal Báthori követe a nádornál és a kir.-nál. Bethlen Gábor idején tanácsos. 1618-ban portai főkövet, 1619-ben Udvarhelyszék kapitánya és a székelyek generálisa. 1623-ban Bethlen főbiztosa a besztercebányai értekezleten, 1624-ben követe a császárnál (szövetségi és házassági ajánlattal), majd a budai pasánál. 1625-ben a gyarmati török békekötésnél a fejedelem egyik biztosa. Szolgálatait Báthori és Bethlen is nagy birtokadományokkal jutalmazta.