Kezdőlap

Kán László (?1318 körül): erdélyi vajda (1297–1315). Apja ~ Gyula. Lehetséges, hogy már 1297 előtt is vajda volt. III. András, majd Vencel híve, Erdélyben független tartományúri hatalmat épített ki. Ottó kir. ~ leányát akarta feleségül venni, s amikor Erdélybe ment, ~ elfogta és a koronát is elvette tőle. Ezzel elősegítette Károly Róbert győzelmét, bár nem volt híve: Gentilis rávette, hogy Károlyt már az 1308-i választáson elismerje, de a koronát csak hosszas tárgyalás után 1310. júl. 1-én adta ki. Jutalmul megtarthatta az erdélyi vajdaságot. 1315-ben történt felmentése után Borsa Kopasz Erdélyben meghúzódó híveivel együtt fellázadt. Hatalma megrendült, várnagyai elhagyták, fiai a szerb kir.-hoz menekültek. – Irod. Wertner Mór: László erdélyi vajda nemzetsége (Századok, 1890); Pór Antal: László erdélyi vajda és a Keán nemzetség (Turul, 1891); Pór Antal: László erdélyi vajda (Erdélyi Múzeum, 1891).