Kezdőlap

Kandra Jakab, Kabos (Félsőbánya, 1843. ápr. 29.Eger, 1905. jún. 1.): történelmi és néprajzi kutató. Bányászcsalád gyermeke. Egerben végzett teológiát. Több környékbeli község lelkésze volt. 1881-től Egerben káplán, 1886-tól a káptalan levéltárosa. Történelmi, helyrajzi, heraldikai cikkeinek elsősorban a káptalani levéltár a forrása. Ipolyi Arnold és Kállay Ferenc után harmadszor kísérelte meg a régi m. hitvilág bemutatását. Nagy vitát váltott ki Magyar mythologia c. műve (Eger, 1897). 1885-ben megindította az Adalékok az egri egyházmegye történetéhez c. folyóiratot. – M. Szabolcs vármegye alakulása (Bp., 1884); A váradi regestrum (Értelmezi K. J., Bp., 1898). – Irod. Bartalos Gyula: K. K. emlékezete (Eger, 1906).