Kezdőlap

Kanitz Ágoston (Lugos, 1843. ápr. 25.Kolozsvár, 1896. júl. 12.): flórakutató, egyetemi tanár, az MTA l. tagja (1880). 1861-től a bécsi egy. orvosi karán botanikát hallgatott. Neilreich botanikus professzor hatására kezdett a m. botanika történetének megírásához. Külföldi tanulmányutak után 1869-ben a magyaróvári Gazdasági Ak. tanára lett. Ő tanított itt először m. nyelven természetrajzot. 1870–72-ben állami ösztöndíjjal Olaszo.-ban, Németo.-ban, Hollandiában és Angliában folytatta botanikai és biológiai tanulmányait. 1872-ben az akkor felállított kolozsvári egy. növénytani tanszékének r. tanára. Érdeklődése később az általános botanika és az egzotikus flóra felé fordult. 1877-92-ben szerk. az általa indított első m. botanikai folyóiratot, a Magyar Növénytani Lapokat. Kitaibel Pál hátrahagyott kézirataiból (Reliquiae Kitaibelianae, Wien, 1883; Additamenta ad floram hungaricam, Halle, 1863) jelentős adatokat közölt. – F. m. Sertum florae territorii Nagy-Kőrösiensis (Verh. d. Zool. – Bot. Ges. Wien, 1862); Geschichte der Botanik in Ungarn (Hannover és Pest, 1863); Versuch einer Geschichte der ungarischen Botanik (Halle, 1865); A természetes növényrendszer áttekintése (Kolozsvár, 1874); Plantae Romaniae (Kolozsvár, 1879–81); A növénytannak magyar nyelven való műveléséről (Kolozsvár, 1887). – Irod. Szabó Lázár: K. Á. (Magy. Növénytani L., 1881); Lengyel István: K. Á. (Term. Tud. Közl. 1897.)