Kezdőlap

Kanizsai Pálfi János, Paulides (Nagykanizsa, 1584 körülPápa, 1641. ápr. 9.): ref. szuperintendens, énekszerző. Iskoláit a Dunántúlon, majd a marburgi egy.-en végezte. 1610-ben Somorján, 1611-ben Komáromban rektortanító, 1612-től pápai, 1626-tól németújvári prédikátor (közben 1612-től esperes, 1617-től egyházkerületi főjegyző), 1629-től haláláig dunántúli szuperintendens. 1633-ban a katolizált Batthyány Ádám elűzte Németújvárról, erre Kiskomáromba, majd 1638-ban Pápára ment-prédikátornak. ~ szervezte Mo.-on az első presbitériumokat. Hitvitázó iratai és prédikációi közül több nyomtatásban is megjelent. Két szép vallásos éneke Balassi és Rimay istenes énekeivel együtt jelent meg. – M. Följegyzései (kiadta Kisfaludy Zsigmond Tört. Tár, 1909; valamint Thurv Etele Magy. Prot. Egyháztört. Adattár, VII. Bp., 1908); Pathai Istvánnal való levelezése: Codex evangelicorum diplomaticus (I. kiadta Fabó András, Pest, 1869). – Irod. Thury Etele: A dunántúli ref. egyházkerület története (Pápa, 1908).