Kezdőlap

Kántor Lajos (Dés, 1890. szept. 20.Kolozsvár, 1966. ápr. 19.): tanár. Egy.-i tanulmányait a bp.-i egy.-en végezte, 1914-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Az I. világháborúból hazatérve 1922 szept.-étől 1940-ig a kolozsvári ref. kollégium tanára, közben megszerezte a román nyelv- és irodalom szakból a tanári képesítést, 1927-28-ban részt vett a Cherestesiu-féle magyar-román szótár szerkesztésében, 1928-tól 1940-ig egyúttal az Erdélyi Múzeum Egyesület titkára. 1940–44-ban a kolozsvári tudományegy. gyakorló gimn.-ának ig.-ja, majd nyugalomba vonulásáig ismét a ref. kollégium tanára. – F. m. Magyarok a román népköltészetben (Erdélyi Tudományos Füz., Kolozsvár, 1933); Kölcsönhatás a magyar és román népköltészetben (Erdélyi Tudományos Füz., Kolozsvár, 1933).