Kezdőlap

Kántor Mihály (Tiszakarád, 1885. jan. 31.Cigánd, 1968. szept. 2.): tanító, néprajzi gyűjtő. Sárospatakon végezte el a tanítóképzőt (1906). Nyugdíjazásáig Cigándon a ref. elemi isk. ig.-tanítója volt (1906–46), majd a helybeli általános isk.-ban tanított (1948–58). Rendszeresen foglalkozott néprajzi és helyismereti kutatással. Gyűjtőtevékenysége a népélet számos területére kiterjedt. A Gyöngyös-bokréta-mozgalomban részt vevő helyi együttese mintaszerű tánccsoportnak számított. Élénk kapcsolatot tartott hivatásos néprajzkutatókkal, nyelvészekkel és népzenegyűjtőkkel. Bodrogközi munkájukat értékes tapasztalataival, helyismeretével segítette. – F. m. Sárospatak és vidéke (Gulyás Józseffel, Bp., 1933); Bodrogközi len- és kendermunkák, szőttesek (Sárospatak, 1961). – Irod. Balassa Iván: K. M. (Ethn., 1969).