Kezdőlap

Kántorné. Kántor Gerzsonné; Engelhardt Anna (Nagyszeben, 1791Marosvásárhely, 1854. febr. 28.): színésznő. Szegény erdélyi szász családból származott. Cselédnek állott a német színtársulat operai rendezőjéhez. Láng Ádám János m. színész tanította meg magyarul írni, olvasni és szavalni. 1809-ben férjhez ment Kántor Gerzsonhoz. 1810-ben Pesten színpadra lépett. Ezt követően felváltva Debrecenben, Pesten és Székesfehérváron (1818–25) játszott. 1819-ben a pesti német színházban vendégszerepelt. Az 1825-i ogy. alkalmával a székesfehérvári társulattal Pozsonyban lépett fel, 1828-ban a Kassai Dal- és Színjátszó Társulathoz szerződött. 1833-ban a kassai társulat Pály Elek és Megyeri Károly vezetése alatt álló töredékével Budára jött s a Várszínházban játszott a társaság feloszlásáig. Ezután Nagyváradon vendégszerepelt, 1837-ben félreértések és nézeteltérések sorozata következtében kimaradt a Pesti Magyar Színház (később Nemzeti Színház) tagjainak sorából. 1838-tól Debrecenben, majd erdélyi színtársulatoknál játszott. 1843-ban Tordára szerződött. 1845-ben visszavonult a színpadtól. Előbb színházi jegyárus, majd házmesternő, végül szakácsnő lett, míg Rhédey Lajos gróf pártfogásába nem vette. Élete utolsó éveiben Lázár József gróf családjánál talált menedéket. Jeltelen sírjára Prielle Kornélia emeltetett síremléket. Az első m. tragika. Egyénisége Jászai Mariéval rokon. Elsőnek alakította Kisfaludy Károly történeti darabjainak hősnőit, s ő volt a Bánk bán első Gertrudisa az 1833. febr. 15-i kassai bemutatón. Virágkora a budai korszakra esik, ahol a Bánk bánt az ő jutalomjátékául adták elő. A Shakespeare-műsor egyik fő támasza. – F. sz. címszerep (Grillparzer: Sappho, Médea); címszerep (Kisfaludy Károly: Ilka, Széchy Mária); Gertrud (Shakespeare: Hamlet); címszerep (Lady Macbeth). – M. K. levelei (Kiadta Barna József, Makó, 1932). – Irod. Szigligeti Ede: Magyar színészek életrajzai (Bp., 1878); Fodor István: K. az első magyar tragikai hősnő (Marosvásárhely, 1933); Kárpáti Aurél K. (Bp., 1954). – Szi. Szász Károly: Kántorné (dráma, Nemzeti Színház, 1907).