Kezdőlap

Kanyurszky György (Nemesmilitics, 1853. márc. 10.Visegrád, 1920. máj. 23.): orientalista, egyetemi tanár, egyházi író. 1875-ben szentelték pappá Kalocsán. Utána a bécsi Ágoston-intézetben folytatta teológiai tanulmányait. 1877-ben avatták teológiai doktorrá. 1875–76-ban a keleti ak.-án újarab és perzsa nyelvet tanult. 1878-tól a kalocsai papnevelőben teológiai tanár. 1882-ben a bp.-i egy.-en rk., 1886–1914-ben r. tanárként adta elő a keleti nyelveket. Számos tanulmánya, cikke, költeménye és fordítása jelent meg a korabeli lapokban. Megírta a klasszikus arab nyelv kézikönyvét (Bécs, 1882).