Kezdőlap

Kapy Gábor (Kapi, 1658. aug. 28.Pozsony, 1728. márc. 24.): jezsuita hitszónok, egyházi író. Bécsben, fiatal korában belépett a jezsuita rendbe, s ott végzett teológiát és bölcseletet. Előbb Bécsben, majd Nagyszombatban tanított, 1708–09-ben a nagyszombati egy. rektora volt, azután hittérítő munkát végzett Gyöngyösön, Kolozsvárott. Az ellenreformáció egyik legaktívabb képviselője. Neki tulajdonítják, hogy a jezsuiták százéves száműzetés után visszatérhettek Erdélybe. – F. m. Institutiones Christianae de analysi fidei (Tyrnaviae, 1737).