Kezdőlap

Karácsony György (?Debrecen, 1570 tavasza): jobbágy, az 1570-i tiszántúli parasztfelkelés vezetője. Mozgalmában anabaptista vallási elképzelések is szóhoz jutottak. A kortársak „Fekete ember”-nek nevezték. Paraszti seregével előbb a török kézen levő Törökszentmiklóst ostromolta, majd Debrecen alá vonult. Seregét a nemesi csapatok szétszórták, őt magát kivégezték. – Irod. Révész Imre: Debrecen lelki válsága (Bp., 1936); Kathona Géza: K. Gy. „Szent hada” (Egyháztörténet, 1958). – Szi. Hegedűs Géza: A fekete ember históriája (r., Bp., 1953).