Kezdőlap

Karácsonyi János (Gyula, 1858. dec. 15.Nagyvárad, 1929. jan. 1.): c. püspök, történetíró, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1896, r. 1904). Teológiai tanulmányait a bp.-i egy.-en végezte, 1882-ben szentelték pappá. A nagyváradi püspöki líceumban az egyháztörténelem és egyházjog tanára, 1904–1905-ben a bp.-i egy. hittudományi karán tanár, majd nagyváradi kanonok, 1923-tól c. püspök. Főleg Mo. (s külön figyelemmel Békés m.) középkori történetével és kat. egyháztörténetével foglalkozott számos tanulmányban. – M. Magyarország és a nyugati nagy egyházszakadás (Nagyvárad, 1885); Szt. Gellért élete és művei (Bp., 1887); Békés vármegye története (I–III., Gyula, 1896); Az aranybulla (Bp., 1899); A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig (I–III. Bp., 1900–01); A hamis, hibáskeletű és keltezetlen oklevelek jegyzéke 1400-ig (Bp., 1902); Szent István király élete (Bp., 1904). – Irod. Csánki Dezső: K. J. (Századok, 1929. 1–3. sz.)