Kezdőlap

Karai László, Kárai (15. sz. eleje1485? , 1488? ): budai prépost, alkancellár. Bécsben tanult, majd a kir. kancellárián működött. 1468-tól budai prépost. 1470-ben alkancellár. Ebben az évben követként Rómában járt. Ott egyezett meg Hess András német nyomdásszal egy budai nyomda felállításában, aminek költségeit ~ vállalta. Neki ajánlotta Hess a nyomda első termékét, a Budai Krónikát. 1473-tól 1483-ig kir. személynök. – Irod. Fraknói Vilmos: K. L. budai prépost… (Akad. Ért. a tört. tud. köréből, XVII. 7. sz., Bp., 1898); Gárdonyi Albert: K. L. és Hess András Budán (Magy. Könyvszemle, 1941); Fitz József: A magyar nyomdászat, könyvkiadás és könyvkereskedelem története (Bp., 1959).