Kezdőlap

Kardos Pál (Cegléd, 1927. febr. 9.Kecskemét, 1978. febr. 16.): karmester, pedagógus, Liszt Ferenc-díjas (1972). Oklevelét a Nagykőrösi Tanítóképző Intézetben szerezte (1945). 1947-től Bp.-en tanított, ezzel párhuzamosan a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főisk. középisk.-i énektanár- és karvezetőképző szakán diplomát szerzett (1952). 1953-tól 1961-ig a miskolci zeneművészeti szakisk.-ban tanított, 1955-től vezette az isk. leánykarát. 1961-től 1972-ig a szegedi tanárképző főisk. docense. 1972-től haláláig Kecskeméten, a Kodály Zoltán Gimn.-ban tanított, vezette a leánykart és a Kecskeméti Városi Vegyeskart. Pedagógiai és művészi munkája mellett végig jelentős népművelő tevékenységet folytatott. Számos előadást, tanfolyamot tartott itthon, valamint külföldön. Kórusaival különböző nemzetközi versenyeken (Arezzo, Zürich, Debrecen) több díjat nyert. – F. m. Kórusnevelés – kórushangzás (Bp., 1969); Egyszólamúság az énekkari nevelésben (Szeged, 1968); Karvezetés III. Intonálás (főisk.-i jegyzet, Bp., 1970); Zenei nevelés az általános iskolában (Péter Józseffel, Kalmár Mártonnal, Bp., 1973); Ének-zene az óvónői szakközépiskola számára (Bp., 1975). – Irod. Ittzés Mihály: K. P. halálára (Muzsika, 1978. 4. sz.).